УСЛУГИ

Митническо агентиране

Митническа агенция МИЕЛСПЕД извършва пряко митническо представителство по смисъла на чл. 5 от митническия кодекс на Общността, Закона за митниците и другите нормативни актове по прилагането им… …

Повече »

Митнически склад

МИЕЛСПЕД  разполага със склад, лицензиран от Агенция “Митници” за митнически икономически режим (склад тип А)…

Повече »

Изготвяне Митнически документи

Изготвяне на митническа документация за всички режими. Митнически режим ВНОС (Импорт) Митнически режим ТРАНЗИТ Митническо складиране Активно усъвършенстване

Повече »

Сертификати за движение и произход на стоки

Митническа агенция МИЕЛСПЕД извършва изготвяне на сертификати за движение EUR.1 A.TR,T2L и съдействие за тяхната заверка от митническата администрация.
Повече »

Документи за международни продажби

Митническа агенция МИЕЛСПЕД изготвя коректно и точно документи за продажба на стоки и услуги съгласно международните спогодби Invoice, Proforma Invoice,…

Повече »

Изготвяне на транспортни документи

Митническа агенция МИЕЛСПЕД изготвя всички видове транспортни документи TIR Carnet, CMR, CIM и др.

Повече »

Консултации

Консултации по всички външнотърговски операции и митнически режими и процедури. Консултации за съгласуване на европейските изисквания …

Повече »

Интрастат декларации

Изготвяне на Интрастат декларации и възможност за електронното им деклариране пред НАП…

Повече »

EORI

При взаимодействието си с митническа администрация на държава-членка на Общността, всяко лице трябва да използва определения му EORI номер.

Повече »

Външнотърговски операции

Консултации по всички външнотърговски операции и митнически режими и процедури.

Повече »

Превод и легализация

Митническа агенция МИЕЛСПЕД извършва превод и легализация.

Повече »

Обезпечение при транзитиране

Обезпечение на стоки и товари при транзитиране

Повече »