Външнотърговски операции

Консултации по всички външнотърговски операции и митнически режими и процедури.

Консултации за съгласуване на европейските изисквания съобразени с ТАРИК условията при внос и износ извън Европейската общност от и за трети страни.