Изготвяне на транспортни документи

Митническа агенция МИЕЛСПЕД изготвя всички видове транспортни документи TIR Carnet, CMR, CIM и др.