Митническа агенция

Митническа агенция МИЕЛСПЕД извършва пряко митническо представителство по смисъла на чл. 5 от митническия кодекс на Общността, Закона за митниците и Правилника за приложение на Закона за митниците и другите нормативни актове по прилагането им, с генерален обем на представителната власт за извършване на действия и процедури за даване на митническо направление и поставяне на стоки под митнически режим.
Конфиденциалността на информацията при нас е задължителна и гарантирана.