Обезпечение при транзитиране

Обезпечение на стоки и товари при транзитиране.