Сертификати за движение и произход на стоки

Митническа агенция МИЕЛСПЕД извършва изготвяне на сертификати за движение EUR.1 A.TR,T2L и съдействие за тяхната заверка от митническата администрация.Изготвяне и съдействие за заверка на документи за произход на стоката пред компетентните ведомства: Сертификат за Произход(Certificate of Origin), Сертификат за Произход Форма А (Certificate of Origin Form A).