Douglas Eckhard, Gümrük İdaresi tarafından bir Plakete layık görüldü

Gümrük İdaresi müdürü Georgi Kostov, süresi sona eren ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi ataşesi Douglas Eckhardt’ın Gümrük İdaresine bir Plaket sundu. Dulgas Eckhard’ın görev süresi 2018 yılının sonunda, Gümrük ve Sınır Koruma Servisi ataşesinin ilk olarak Bulgaristan’daki ABD Büyükelçiliğine atanması ile başladı. Ödül, Bay Eckhard’ın verimli ikili gümrük işbirliğine genel katkısının bir ifadesi olarak verildi.

Kaynak: Gumruk Dairesi

Bizimkini gor hizmetler, depolama, nakliye ve iletme, iletisim.