Özel tüketim vergileri, ithalatta KDV ve gümrük vergilerinden 1 milyarın üzerinde gelir, Gümrük Dairesi tarafından üst üste ikinci ay elde edildi

Eylül 2021’de ithalattan alınan KDV tutarı cari yıl için rekor

Gümrük Dairesi tarafından yönetilen 1 milyardan fazla gelir bu yıl Eylül ayında devlet bütçesine girdi.
Her tür gelir kaynağı için daha yüksek gelirler rapor edildiğinden, aylık 1.018,5 milyon BGN’lik toplam gelir, bir önceki yılın aynı ayındaki gelirleri 185,5 milyon BGN (%22,3) aştı.
Eylül 2021’de özel tüketim vergisinden elde edilen nakit gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 30,7 milyon BGN fazla olan 564,3 milyon BGN’ye ulaştı.
İthalatta alınan KDV’den elde edilen gelir 427,3 milyon leva olup, bu rakam Eylül 2020’den 145,9 milyon leva fazladır. Eylül 2021’de ithalatta toplanan KDV tutarı cari yıl için bir rekordur.
26,2 milyon BGN, geçen yıl Eylül ayına göre 8,5 milyon BGN fazla olan gümrük vergilerinden elde edilen gelirdir.
Ocak-Eylül 2021 döneminde, Gümrük İdaresi tarafından yönetilen özel tüketim vergisi, ithalat KDV’si, gümrük vergileri ve para cezalarından elde edilen gelir 7.767.0 milyon BGN’ye ulaştı. Gelirler, karşılaştırılabilir 2020 döneminde rapor edilen 6.814.1 milyon BGN’ye kıyasla 952,9 milyon BGN (%14,0) daha fazladır.
Gümrük İdaresince yönetilen bütçe gelirlerindeki olumlu seyir Ekim ayında da devam etmektedir. Tahmin verilerine göre, Gümrük Dairesi’nin Ekim 2021’deki toplam gelirleri, Ekim 2020’de toplananlara göre 123 milyon BGN’yi aşacak.

Şeffaflık ve açıklık ilkesine uygun olarak, Gümrük İdaresi, her takvim ayının başında Hakkımızda – Ajans bölümünde gelirlerin nakit olarak yürütülmesine ilişkin rakamlar ve gerçekler verilerini yayınlayacaktır.

Mayıs – Eylül döneminde yönetilen gelirlere ilişkin veriler burada görülebilir: Mayıs – Eylül 2021 döneminde Gümrük İdaresi Sonuçları

Kaynak: Gumruk Dairesi

Bizimkini gor hizmetler, depolama, nakliye ve iletme, iletisim.