“Gümrük” ajansı, Eylül ayında gelirde yaklaşık %20’lik bir artış bildirdi

Eylül 2022’de Gümrük İdaresi tarafından yönetilen toplam aylık gelir 1.219,9 milyon BGN’dir ve bir önceki takvim yılının aynı ayına ait gelirleri 201,4 milyon BGN (%19,8) aşmaktadır. En önemlisi, ithalat ve gümrük vergilerinde bildirilen KDV artışıdır.
Yılın başından bu yana dokuz ay boyunca, “Gümrük” Ajansı, tüketim vergileri, ithalatta KDV, harçlar ve para cezalarından 9,981,7 milyon BGN tutarında gelir topladı. Gelirler, 2021 yılının aynı dönemine kıyasla 2,214,7 milyon leva veya %28,5 arttı.
“Gümrük” Kurumu, şeffaflık ve açıklık ilkesine uygun olarak, her takvim ayı başında “Hakkımızda – Rakamlarla ve Gerçeklerle Kurum” bölümünde kalem başına gelirlerin performansına ilişkin verileri yayınlar.

Kaynak: Gumruk Dairesi

Bizimkini gor hizmetler, depolama, nakliye ve iletme, iletisim.