Pavel Tonev, İsviçre Konfederasyonu Bulgaristan Büyükelçiliği Gümrük İşleri Ataşesi Nicholas Meldem ile görüştü

17 Ağustos 2021 tarihinde, Gümrük Dairesi Başkanı Sayın Pavel Tonev ile İsviçre Konfederasyonu Bulgaristan Büyükelçiliği Gümrük İşleri Ataşesi Sayın Nicholas Meldem arasında Merkezi Gümrük İdaresi’nde bir toplantı yapılmıştır.

İki gümrük idaresinin, uluslararası işbirliği çerçevesinde bilgi alışverişini derinleştirmeyi ve hızlandırmayı amaçladığı, tarafların çalışmalarında önceliklerini sundukları toplantıda netlik kazandı. Para ihlalleri alanında eğitim için ortak bir proje geliştirilmektedir.

Ayrıca, AB ve İsviçre arasındaki bir anlaşma temelinde malların menşeini kanıtlama prosedürlerine ilişkin olarak gümrük makamları arasında çok iyi düzeyde bir idari işbirliği olduğu da kaydedildi.

Meldem, Kovid pandemisinin belirlediği zorlu koşulların bile iyi iletişimi engellemediğini söyledi.

Gümrük Dairesi Müdürü Bay Pavel Tonev ise, Dünya Gümrük Örgütü dahil olmak üzere, İsviçre Gümrükleri ile olan etkileşime ilişkin mükemmel izlenimlerini vurguladı.

Toplantıya Gümrük Dairesi Müdür Yardımcıları Bay Lachezar Krastev, Bay Rumen Danev ve Bay Pavel Gerenski de katıldı.

Kaynak: Gumruk Dairesi

Bizimkini gor hizmetler, depolama, nakliye ve iletme, iletisim.