Temmuz ayı ithalat vergilerinden elde edilen nakit girişleri son beş yılın en yüksek seviyesi

Gümrük İdaresince yönetilen bütçe gelirlerindeki artış eğilimi devam ediyor

Temmuz 2021 ayı için Gümrük Dairesi tarafından yönetilen toplam gelirler (gümrük vergileri, ithalattan alınan KDV, tüketim vergileri ve cezalar) 931,0 milyon BGN’dir. Temmuz 2021’e ilişkin aylık veriler, bir önceki yılın aynı dönemine (+ 202,1 milyon leva) ve bir önceki aya – Haziran’a (+ 42,3 milyon leva) kıyasla fazlalık gösteriyor. Veriler, önceki dönemlere kıyasla aylık gelirlerdeki artış eğilimini teyit ediyor.

Temmuz 2021’de, üçüncü ülkelerden ithal edilen malların gümrük vergilerinden elde edilen nakit girişleri 27,9 milyon BGN idi. Bunlar, son beş yıldan (Ocak 2016’dan bugüne kadar) gümrük vergilerinden elde edilen en yüksek aylık gelirdir, Haziran 2021’e kıyasla büyüme %17,4’tür. 2020 yılının aynı dönemine göre %58,2 daha fazla gümrük geliri rapor edildi.

Temmuz 2021’de ithalatta KDV için nakit makbuzlar 396,0 milyon BGN olarak gerçekleşti ve Temmuz 2020’ye göre %61,0 ve bir önceki aya göre Haziran 2021’e göre %3,6 daha fazlaydı.

Temmuz ayında özel tüketim vergilerinden elde edilen gelir, geçen yılın aynı ayına göre %9 ve Haziran 2021’e göre %5 daha fazla olan 506,1 milyon BGN’ye ulaştı. Tüm büyük tüketim malları – yakıtlar; tütün ve tütün ürünleri; alkol ve alkollü içecekler.

Göstergelerin gereğinden fazla doldurulma eğilimi ve gelir artış hızındaki artış yılın ilk yedi ayına ilişkin verilerden de görülmektedir. Ocak-Temmuz 2021 döneminde Gümrük İdaresi’nin gümrük vergileri, ithalat KDV’si, tüketim vergileri ve cezalardan elde ettiği gelirler 5.715,1 milyon BGN’dir. Tutar, 2020 yılının aynı dönemindeki gelirlerin 572,8 milyon BGN üzerindedir.

Gümrük İdaresince yönetilen bütçe gelirlerindeki olumlu seyir Ağustos ayında da devam etmekte ve gelir aşımlarının beklenmesi beklenmektedir. Tahminlere göre Gümrük İdaresinin Ağustos 2021 için toplam gelirleri 1 milyar BGN’yi aşacak.

Şeffaflık ve açıklık ilkesine uygun olarak, Gümrük İdaresi, her takvim ayının başında Hakkımızda – Ajans bölümünde gelirlerin nakit olarak yürütülmesine ilişkin rakamlar ve gerçekler verilerini yayınlayacaktır.

Kaynak: Gumruk Dairesi

Bizimkini gor hizmetler, depolama, nakliye ve iletme, iletisim.