Транспорт и логистика

Спедиторската дейност на фирмата обхваща вътрешен и международен транспорт. Нашите превозвачи транспортират стоки по утвърдени дестинации и са подготвени за техните специфични особености. Осигуряваме и временно митническо складиране на входящи и изходящи групажни пратки, за да улесним обработката на Вашите товари.

Ние имаме индивидуален подход към всеки клиент. Предлагаме Ви транспортни услуги, които създават оптимални условия за развитие на Вашия бизнес. Гарантираме ви комплекси решения за всички транспортни и складови манипулации на стоката. Осъществяваме свързаните с това информационни, ръководни и контролни действия. Консултираме Ви професионално за най-ефикасния начин за транспортиране според вида на товара.

  • Транзитиране на стоки под митнически контрол във вътрешността на страна.
  • Разработване на транспортни схеми, съобразени с товарите и индивидуалните изисквания на нашите клиенти.
  • Международна спедиция.
  • Възможност за дългосрочно фиксирано поемане на заявките Ви.
  • Добро транзитно време за доставка на стоките Ви.
  • Фиксиране на цени в дългосрочен план за желан от вас период.
  • Сигурност и качество на обслужване.
  • Професионална информация относно вида на товара и най-ефикасния начин за транспортирането му.
  • Избор на оптимално трасе и вид на автомобила.

Вижте нашите митнически услуги, митническо складиране, транспорт, спедиция и контакти.