Услуги

МИТНИЧЕСКО АГЕНТИРАНЕ

Митническа агенция „МиелСпед“ извършва пряко митническо представителство по смисъла на чл. 5 от митническия кодекс на Общността, Закона за митниците и Правилника за приложение на Закона за митниците и другите нормативни актове по прилагането им, с генерален обем на представителната власт за извършване на действия и процедури за даване на митническо направление и поставяне на стоки под митнически режим.
Конфиденциалността на информацията при нас е задължителна и гарантирана.

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Спедиторската дейност на фирмата обхваща вътрешен и международен транспорт. Нашите превозвачи транспортират стоки по утвърдени дестинации и са подготвени за техните специфични особености. Осигуряваме и временно митническо складиране на входящи и изходящи групажни пратки, за да улесним обработката на Вашите товари.

виж повече…

ИЗГОТВЯНЕ МИТНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Изготвяне на митническа документация за всички режими.

виж повече…

МИТНИЧЕСКИ СКЛАД

МИЕЛСПЕД разполага със склад, лицензиран от Агенция “Митници” за митнически икономически режим (обществен митнически склад тип I).

виж повече…

ТРАНЗИТНИ И ДОКУМЕНТИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОДАЖБИ

Също изготвя коректно и точно документи за продажба на стоки и услуги съгласно международните спогодби Invoice, Proforma Invoice, Packing List.

Обезпечение на стоки и товари при транзитиране.

СЕРТИФИКАТИ ЗА ДВИЖЕНИЕ И ПРОИЗХОД НА СТОКИ

Митническа агенция МиелСпед извършва изготвяне на сертификати за движение EUR.1 A.TR,T2L и съдействие за тяхната заверка от митническата администрация.

Изготвяне и съдействие за заверка на документи за произход на стоката пред компетентните ведомства: Сертификат за Произход(Certificate of Origin), Сертификат за Произход Форма А (Certificate of Origin Form A).

КОНСУЛТАЦИИ ЗА ВЪНШНОТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ

Консултации по всички външнотърговски операции и митнически режими и процедури.

Консултации за съгласуване на европейските изисквания съобразени с ТАРИК условията при внос и износ извън Европейската общност от и за трети страни.

ТРАНСПОРТНИ ДОКУМЕНТИ

Митническа агенция МиелСпед изготвя всички видове транспортни документи TIR Carnet, CMR, CIM и др.

EORI

При взаимодействието си с митническа администрация на държава-членка на Общността, всяко лице трябва да използва определения му EORI номер. Ако нямате EORI номер е необходимо да направите EORI регистрация в съответното ТМУ(Териториално Митническо Учреждение) по местоживеене за физически лица и по месторегистрация за юридически лица, сдружения и други лица или да ни упълномощите да извършим това вместо Вас.

ИНТРАСТАТ ДЕКЛАРАЦИИ

Изготвяне на Интрастат декларации и възможност за електронното им деклариране пред НАП.

Митническа агенция МиелСпед предлага широка гама от услуги, свързани със задълженията на интрастат операторите.

виж повече…

ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Митническа агенция МиелСпед извършва превод и легализация.

Митническа агенция „МиелСпед“ извършва пряко митническо представителство по смисъла на чл. 5 от митническия кодекс на Общността, Закона за митниците и Правилника за приложение на Закона за митниците и другите нормативни актове по прилагането им, с генерален обем на представителната власт за извършване на действия и процедури за даване на митническо направление и поставяне на стоки под митнически режим. Конфиденциалността на информацията при нас е задължителна и гарантирана.
Спедиторската дейност на фирмата обхваща вътрешен и международен транспорт. Нашите превозвачи транспортират стоки по утвърдени дестинации и са подготвени за техните специфични особености. Осигуряваме и временно митническо складиране на входящи и изходящи групажни пратки, за да улесним обработката на Вашите товари. виж повече…
Изготвяне на митническа документация за всички режими.
виж повече…
МИЕЛСПЕД разполага със склад, лицензиран от Агенция “Митници” за митнически икономически режим (обществен митнически склад тип I).
виж повече…
Също изготвя коректно и точно документи за продажба на стоки и услуги съгласно международните спогодби Invoice, Proforma Invoice, Packing List. Обезпечение на стоки и товари при транзитиране.
Митническа агенция МиелСпед извършва изготвяне на сертификати за движение EUR.1 A.TR,T2L и съдействие за тяхната заверка от митническата администрация. Изготвяне и съдействие за заверка на документи за произход на стоката пред компетентните ведомства: Сертификат за Произход(Certificate of Origin), Сертификат за Произход Форма А (Certificate of Origin Form A).
Консултации по всички външнотърговски операции и митнически режими и процедури. Консултации за съгласуване на европейските изисквания съобразени с ТАРИК условията при внос и износ извън Европейската общност от и за трети страни.
Митническа агенция МиелСпед изготвя всички видове транспортни документи TIR Carnet, CMR, CIM и др.
При взаимодействието си с митническа администрация на държава-членка на Общността, всяко лице трябва да използва определения му EORI номер. Ако нямате EORI номер е необходимо да направите EORI регистрация в съответното ТМУ(Териториално Митническо Учреждение) по местоживеене за физически лица и по месторегистрация за юридически лица, сдружения и други лица или да ни упълномощите да извършим това вместо Вас.
Изготвяне на Интрастат декларации и възможност за електронното им деклариране пред НАП. Митническа агенция МиелСпед предлага широка гама от услуги, свързани със задълженията на интрастат операторите.
виж повече…
Митническа агенция МиелСпед извършва превод и легализация.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси, моля пишете ни във формата по-долу или се обадете на нашите телефони.

    * Съгласен съм да получа на имейла или на телефонния си номер отговор на запитването ми.

    * Прочетох и се съгласявам с Политиката за поверителност.