Складове

Митническо складиране:

МиелСпед има разрешение от Агенция “Митници” за управление на съоръжения за складиране (обществен митнически склад тип I).

Режимът митническо складиране разрешава поставянето на чуждестранни стоки под режим в митнически склад – одобрено от митническите органи място, което е под митнически контрол, където могат да се складират стоки при определени условия.
За поставяне на стоките под режим митническо складиране се изисква представяне на обезпечение на митническото задължение, което може да възникне за стоките, както и на другите държавни вземания, когато това е определено в съответния специален закон.

Престоят на стоките под режим митническо складиране е неограничен.

Времено складиране:

МиелСпед има разрешение от Агенция “Митници” за управление на съоръжения за временно складиране, в които за определения от Закона за митниците срок могат се поставят под митнически надзор разни стоки. Дължимите митни сборове на стоките в съоръженията за временно складиране са обезпечени с банкова гаранция.

Съоръженията за временно складиране са места, предварително одобрени от митническите органи за временно складиране на стоки. Предназначени са за съхраняване (престой) на стоки, за които е подадена Декларация за Временно Складиране (ДВС) и не са получили митническо направление. За складираните стоки трябва да бъдат извършени съответните формалности за получаване на митническо направление в срок до 90 дни от датата на подаване на ДВС за товари, превозвани с транспорт, различен от морския.

Съпътстващи складови услуги:

МиелСпед предлага следната обработка на пратки/товари:
разтоварване, товарене и претоварване на стоки/товари;
опаковане, преопаковане, етикетиране, сортиране, стречоване, чемберосване и палетизиране на стоки;
складова логистика;
обслужване на групажни пратки внос/износ

Операции

– обслужване на групажни пратки за внос/износ;
– преопаковане и етикиране на стоки;
– логистика

Вижте нашите митнически услуги, транспорт, спедиция и контакти.