МИТНИЧЕСКО СКЛАДИРАНЕ

Митнически склад

 

МИЕЛСПЕД  разполага със склад, лицензиран от Агенция “Митници” за митнически икономически режим (склад тип А).
Режимът митническо складиране разрешава поставянето на чуждестранни стоки под режим в митнически склад – одобрено от митническите органи място, което е под митнически контрол, където могат да се складират стоки при определени условия.
За поставяне на стоките под режим митническо складиране се изисква представяне на обезпечение на митническото задължение, което може да възникне за стоките, както и на другите държавни вземания, когато това е определено в съответния специален закон..
Престоят на стоките под режим митническо складиране е неограничен.

Временно складиране :

МИЕЛСПЕД има разрешение от Агенция “Митници” за откриване и управление на временен склад, в който за определения от Закона за митниците срок могат се поставят под митнически режим разни стоки. Временният склад е обезпечен с банкова гаранция.
Временните складове са места, предварително одобрени от митническите органи за временно складиране на стоки. Предназначени са за съхраняване (престой) на стоки, за които е подаден митнически манифест и не са получили митническо направление. За манифестираните стоки трябва да бъдат извършени съответните формалности за получаване на митническо направление в срок до20 дни от датата на подаване на митническия манифест за стоки, превозвани с транспорт, различен от морския.

Съпътстващи складови услуги::

МИЕЛСПЕД предлага следната обработка на пратки/товари:
разтоварване, товарене и претоварване на стоки/товари;
опаковане, преопаковане, етикетиране, сортиране, стречоване, чемберосване и палетизиране на стоки;
складова логистика;
обслужване на групажни пратки внос/износ

митническа агенция, митническа агенция пловдив, митническо складиране, складове