Териториална дирекция „Южна морска“ продава на търг автомобили, отнети в полза на държавата

Териториална дирекция „Южна морска“ обяви процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на 14 леки автомобила и един микробус. Превозните средства са задържани при митнически проверки на МП Капитан Андреево. Търгът се провежда по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ за стоки, изоставени или отнети в полза на държавата по досъдебни и наказателни производства, водени от ТД „Южна морска“, в чийто териториален обхват е МП Капитан Андреево. Всеки автомобил има начална тръжна цена като най-ниската е 430 лева, а най-високата – 3750 лева. За участие в търга се внася депозит от 20% от началната тръжна цена. За автомобилите с несъюзен митнически статус, спечелилият купувач ще трябва да заплати дължимите мита и ДДС.
Условията за провеждане на търга, списък на стоките, продажната им цена и размера на депозита са на разположение в сградата на ТД „Южна морска“ в Свиленград, както и на интернет страницата на Агенция „Митници“.

Източник: Агенция митници

Вижте нашите митнически услуги, митническо складиране, транспорт и спедиция и контакти.