Изготвяне на митнически документи

Изготвяне на митническа документация за всички режими.

 • Митнически режим ВНОС (Импорт)
 • Митнически режим ТРАНЗИТ
 • Митническо складиране
 • Активно усъвършенстване
 • Обработка под митнически контрол
 • Временен внос
 • Пасивно усъвършенстване
 • Митнически режим ИЗНОС (Експорт)
 • Временен износ
 • Обобщена декларация за въвеждане (ОДВ)
 • Обобщена декларация за напускане (ОДН)
 • Внасяне на стоки в свободна зона или в свободен склад
 • Унищожаване на стоки
 • Изоставяне на стоки в полза на държавата

 

Вижте нашите митнически услуги, митническо складиране, транспорт, спедиция и контакти.