Митнически агент

Митнически агент МиелСпед

е вашият доверен партьнор, като конфиденциалността на информацията е гарантирана.

Извършваме цялостно митническо представителство пред Агенция “Митници”.

Митническа Агенция МиелСпед

Изготвяме всички видове митнически документи. Транзитни документи, сертификати за движение, интрастат декларации и други. Разполагаме със склад под митнически контрол. Обработка на документи – подготвяме и проверяваве необходимите митнически документи за внос и износ на митнически пратки.

Митническа агенция МиелСпед извършва изготвяне на сертификати за движение EUR.1 A.TR,T2L и съдействие за тяхната заверка от митническата администрация.

Изготвяне и съдействие за заверка на документи за произход на стоката пред компетентните ведомства: Сертификат за Произход(Certificate of Origin), Сертификат за Произход Форма А (Certificate of Origin Form A.

Също изготвя коректно и точно документи за продажба на стоки и услуги съгласно международните спогодби Invoice, Proforma Invoice, Packing List.

Обезпечение на стоки и товари при транзитиране.

Можем да ви консултираме по всички външнотърговски операции и митнически режими и процедури.

Консултираме за съгласуване на европейските изисквания съобразени с ТАРИК условията при внос и износ извън Европейската общност от и за трети страни.

При взаимодействието си с митническа администрация на държава-членка на Общността, всяко лице трябва да използва определения му EORI номер. Ако нямате EORI номер е необходимо да направите EORI регистрация в съответното ТМУ(Териториално Митническо Учреждение) по местоживеене за физически лица и по месторегистрация за юридически лица, сдружения и други лица или да ни упълномощите да извършим това вместо Вас.

Транзитиране на стоки под митнически контрол във вътрешността на страна. Разработване на транспортни схеми, съобразени с товарите и индивидуалните изисквания на нашите клиенти. Международна спедиция.

Митническа агенция МиелСпед извършва превод и легализация.

Осигуряваме цялостно митническо обслужване, консултации по митнически въпроси, обезпечение при транзитиране, изготвяне на транспортни и митнически документи. Предлагаме складиране на товари в наш собствен митнически склад в град Пловдив. Не се колебайте да ни потърсите за различни митнически услуги, консултация и обработка на Вашите митнически или транспортни документи!

Вижте нашите митнически услуги, митническо складиране, транспорт, спедиция и контакти.