Митнически режим ТРАНЗИТ

Митническа агенция МиелСпед ще Ви спести всички грижи свързани с митничеки разпоредби за режим ТРАНЗИТ, контакти с посредници и купища различни документи. Какъвто и да е Вашия въпрос, ние разполагаме с бърз и лесен отговор.

Необходими документи

За обработката и реализиране на митнически режим ТРАНЗИТ са нужни следните документи:

  • Транспортни доокументи – Оригинални коносаменти, ако са TO ORDER надлежно джиросани
  • Търговски документи – Копие на фактура (Invoice), опаковъчен лист (Packing List), ако се изискват сертификати за произход, качество и др. Копие на транспортната фактура при условия на доставка EXW или FOB

Чрез митнически режим ТРАНЗИТ се разрешава на необщностните стоките (стоки от трети страни) да бъдат транспортирани от едно място до друго на митническата територия на ЕС, като държавните вземания не се заплащат, а се гарантират от Отгово рно лице чрез Обща банкова гаранция. Транзитът обхваща прилагането на мерките на търговската политика и извършването на митнически формалности предвидени при въвеждане на стоки.