Министърът на финансите Асен Василев поздрави митническите служители по повод професионалния им празник – 7 юли

Министърът на финансите Асен Василев поздрави митническите служители по повод професионалния им празник – 7 юли.

„В дейността на приходните администрации Агенция „Митници“ заема изключително важно място. Пожелавам на служителите в митническата администрация да продължат да работят усилено, честно и прозрачно, отстоявайки всекидневно принципите на своя професионален кодекс“, се казва в поздравителния адрес.

„В последните месеци Агенция „Митници“ постигна значително подобрение на финансовите резултати. Реализирани са сериозни успехи в борбата с митническите и валутните нарушения. Заедно поставихме основите за бъдещо развитие с цел издигане на професионалния престиж на тази отговорна организация“, заявява министърът на финансите.

„Българската митническа администрация има многобройни и разнообразни правомощия, така че днес празнуват не само инспекторите, но и юристите, финансистите и икономистите, химиците, администраторите, техническите лица и всички други специалисти, които са важна и равнопоставена част от Агенция „Митници“ “, посочва още г-н Василев и пожелава на митническите служителите здраве и лично удовлетворение.

„Нека с професионалните си постижения продължите да издигате авторитета на професията, доверието на обществото и да подпомагате икономическото развитие на страната ни!“, завършва пожеланието си министър Асен Василев.

Източник: Агенция митници

Вижте нашите митнически услуги, митническо складиране, транспорт, спедиция и контакти.