Павел Тонев се среща с Николас Мелдем, аташе по митническите въпроси към Посолство на конфедерация Швейцария в България

На 17 август 2021 г. в Централно митническо управление се проведе среща между директора на Агенция „Митници“ г-н Павел Тонев и г-н Николас Мелдем, аташе по митническите въпроси към Посолство на конфедерация Швейцария в България.

Двете митнически администрации целят да задълбочат и ускорят обмена на информация по линия на международното сътрудничество стана ясно по време на срещата, на която страните представиха и приоритетите в работата си. В процес на разработка е съвместен проект за обучение в областта на валутните нарушения.

Бе отчетено също, че на много добро ниво се осъществява административно сътрудничество между митническите органи по повод процедурите по доказване произхода на стоки на база споразумение между ЕС и Швейцария.

Дори трудните условия, които постави Ковид пандемията, не са попречили на добрата комуникация, подчерта г-н Мелдем.

От своя страна директорът на Агенция „Митници“ г-н Павел Тонев изтъкна своите отлични впечатления от взаимодействието с Швейцарските митници, включително в рамките на Световната митническа организация.

В срещата взеха участие и заместник-директорите на Агенция „Митници“ – г-н Лъчезар Кръстев, г-н Румен Данев и г-н Павел Геренски.

Източник: Агенция митници

Вижте нашите митнически услуги, митническо складиране, транспорт, спедиция и контакти.