Над 1 млрд. приходи от акцизи, ДДС при внос и мита постигна Агенция „Митници“ за втори пореден месец

Размерът на събрания ДДС от внос през септември 2021 г. е рекорден за текущата година

Над 1 млрд. приходи, администрирани от Агенция „Митници“ са постъпили в държавния бюджет и през септември на текущата година.
Общите месечни приходи от 1 018.5 млн. лева превишават със 185.5 млн. лева (22.3%) приходите през същия месец на миналата година, като по-високи постъпления се отчитат по всички видове приходоизточници.
Касовите постъпления от акциз през септември 2021 г. достигнаха 564.3 млн. лева, което е с 30.7 млн. лева повече от същия месец на предходната година.
Приходите от ДДС при внос са 427.3 млн. лева, което е със 145.9 млн. лева повече от септември 2020 г. Размерът на събрания ДДС от внос през септември 2021 г. е рекорден за текущата година.
26.2 млн. лева са постъпленията от мита, което е с 8.5 млн. лева повече в сравнение със септември миналата година.
През периода януари-септември 2021 г. приходите от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби, администрирани от Агенция „Митници”,  са в размер на 7 767.0 млн. лева. Постъпленията са с 952.9 млн. лева (14.0%) над отчетените 6 814.1 млн. лева през сравнимия период на 2020 година.
Положителната тенденция в бюджетните приходи, администрирани от Агенция „Митници“, продължава и през октомври. По прогнозни данни общите приходи на Агенция „Митници“ за октомври 2021 г. ще отчетат превишение от нас  123 млн. лева над събраните през октомври 2020 година.

В съответствие с принципа на прозрачност и откритост Агенция “Митници” ще публикува в началото на всеки календарен месец в секция За нас – Агенцията в цифри и факти   данни за касовото изпълнение на приходите.

Данни за администрираните приходи в периода май – септември можете да видите тук: Резултати на Агенция “Митници” в периода май – септември 2021 г.

Източник: Агенция митници

Вижте нашите митнически услуги, митническо складиране, транспорт, спедиция и контакти.