2,4% е делът на нелегалните цигари на българския пазар към края на 2021 г.

Според традиционното изследване на празните опаковки потреблението на цигари без български акцизен бандерол остава на ниско ниво за 3-то и 4-то тримесечие на миналата година – съответно 2.5% и 2.4%. Данните бяха представени от компаниите в „Инициативата срещу незаконната търговия“ на 21 март 2022 г. пред представители на Министерство на финансите, Агенция Митници, Икономическа полиция, ГДБОП и Министерство на икономиката.
Обобщените данни за средно претегленото ниво за 2021 г на потреблението на цигари, непредназначени за местния пазар, на база общ обем на пазар на цигари, е 2,1%, което е намаление от 0,2 пункта в сравнение с 2020 г. (2,3%).
Изследването на празните опаковки е полезно, тъй като се явява барометър за работата на митниците – посочи директорът на Агенция „Митници“ Павел Тонев. Резултатите на Агенцията в голяма степен се припокриват с изводите от изследването, че цяло цигарите, непредназначени за местния пазар, на годишна база през 2021 г. намаляват спрямо 2020 г., заяви още Тонев. През 2021 г. са задържани над 31 млн. къса нелегални цигари, което е около 2 пъти повече в сравнение с предходната година. През 2021 г. се отбелязва и 65,5 млн. лева ръст на приходите от акциз в групата „Тютюневи изделия“, като в периода май – декември ръстът е 103 млн. лв., което позволява да се навакса и изоставането от януари – април, когато са отчетени 37,5 млн. лева по-малко приходи от акциз в групата, допълни директорът на Агенция „Митници“.
Oт тютюневите компаниите заявиха, че институциите у нас са постигнали устойчив резултат в борбата срещу контрабандата и призовават ангажираността по темата да остане на същото високо ниво. Данните за 4-тото тримесечие сочат минимално увеличение от само 0.1 процентни пункта спрямо 3-тото тримесечие на предходната година, а спрямо същото тримесечие на 2020 г. няма промяна в дела на потреблението на нелегалните цигари. За пореден отчетен период България е и с най-нисък дял на нелегалния пазар на цигари от страните-членки на ЕС, в които това изследване се провежда. Анализът на опаковките на цигари без български акцизен бандерол, събрани в рамките на изследването през 4-то тримесечие на 2021 г., показват че сред тях с най-голям дял са тези обозначени за безмитна търговия, цигари с неизвестни марки от типа illicit whites (марки без аналог на легалния пазар, които са създадени единствено с цел незаконно разпространение), както и фалшификати на известни международни марки.
Компаниите от „Инициативата срещу незаконната търговия“ заявиха, че поставеният фокус от институциите върху борбата с контрабандата дава дългосрочни и стабилни резултати, и въпреки усложнената епидемична и международна обстановка, усилията трябва да продължат в интерес на държавния бюджет и легалната търговия на пазара. Предвид започналия процес по преглед на Директива 2011/64/ЕС за структурата и ставките на акциза върху тютюневите изделия, компаниите от Инициативата считат за ключово осигуряването на предвидимост на акцизната политика на държавата, като се вземат предвид европейските практики и икономическата ситуация в България, чрез бавно и постепенно увеличение на минималните акцизни ставки чрез въвеждане на акцизен график. Те подчертаха, че предвидимостта е важна за бизнес средата, за потребителите и за държавата с цел да се предотвратят потенциални бъдещи увеличения на незаконна търговия с цигари.

Източник: Агенция митници

Вижте нашите митнически услуги, митническо складиране, транспорт, спедиция и контакти.