Шест български организации от публичния и частния сектор получиха Сертификат за заслуги на Световната митническа организация

Шест български организации от публичния и частния сектор получиха Сертификат за заслуги на Световната митническа организация по повод Международния ден на митниците – 26.01.2024 г.

На 29.01.2024 г., на специална церемония в Централно митическо управление, бяха връчени Сертификати на Световната митническа организация за заслуги под мотото „Митници, мобилизиращи своите традиционни и нови партньори около ясни цели“  на дирекция „Добро управление“ в Администрацията на Министерския съвет, Български съюз за митническо и външнотърговско обслужване (БСМВО), Национална организация на митническите агенти (НОМА), както и на три висши учебни заведения, обучаващи експерти в областта на митниците – катедра „Икономика” към Стопанския факултет на  Софийски университет “Свети Климент Охридски”, катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ към Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов и Института за следдипломна квалификация при Университет за национално и световно стопанство.

Наградените получиха своите грамоти от директора на Агенция „Митници“ Павел Тонев, който подчерта важността на партньорствата като подкрепа и коректив в работата на митниците.

Да не губят своя тонус и устрем в развитието на новите технологии и информационните си системи – това пожела на Агенция „Митници“  Ирена Първанова – директор на дирекция „Добро управление“ в АМС и ръководител на Управляващия на Оперативна програма „Добро управление“, и подчерта ролята на европейските средства за осъществяването на ключовите за държавата проекти, както и ползите за гражданите и бизнеса от електронизацията.

Представителите на браншовите организации Васил Шишков от БСМВО и доц. д-р Момчил Бориславов Антов от НОМА подчертаха важността на диалога и определиха като позитивна новина фактът, че Агенция „Митници“ разглежда като свои партньори и бизнеса.

„Вярвам, че сътрудничеството между Софийския университет „Св. Климент Охридски“  и Агенция „Митници“ ще продължи и за в бъдеще“, заяви доц. д-р Цветан Мадански – ръководител на магистърска програма „Митнически и данъчен контрол“ в катедра „Икономика” към Стопанския факултет на  Софийски университет “Свети Климент Охридски”.

Доц. д-р Силвия Костова – ръководител катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ към Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, и проф. д.н. Живко Драганов – директор на Института за следдипломна квалификация при Университет за национално и световно стопанство, също изтъкнаха общите инициативи и отправиха поздрав към служителите по повод Международния ден на митниците.

„Митници, мобилизиращи своите традиционни и нови партньори около ясни цели“ е темата на Световната митническа организация за настоящата 2024 година, която насърчава митническите администрации да засилят връзките с досегашните си партньори, както и да се обърнат към нови сътрудничества.

„Светът, в който работим днес, е значително по-различен от този от преди десет години. Изправени сме пред нови предизвикателства, включително, но не само, технологични революции, екологични и здравни кризи, както и сложни геополитически промени. Тези предизвикателства изискват не само отговор, но и проактивен подход от страна на митническите администрации в целия свят“ се казва в поздравлението по повод празника на Иън Сондърс – новоизбраният генерален директор на Световната митническа администрация.  Той допълва, че темата може да се разглежда като пътна карта, която предизвиква митниците да мислят отвъд традиционния си обхват и да прегърнат новите възможности. „По този начин можем да гарантираме, че митническите администрации ще останат в челните редици за улесняването на световната търговия и за сигурност в тези бързо променящи се времена“, посочва Сондерс.

Източник: Агенция митници

Вижте нашите митнически услуги, митническо складиране, транспорт, спедиция и контакти.