За денонощие митническите служители задържаха близо 360 000 къса цигари, укрити в пратки за ЕС

В рамките на денонощие митническите служители от ТД Митница София задържаха близо 360 000 къса (18 000 кутии) цигари, укрити в пратки с плоскости за маси, ламаринени кутии и столове.

При извършване на щателни митнически проверки на пратки с български изпращач и предназначени за страни-членки на ЕС, митническите инспектори от сектор „Авиоконтрол“, отдел „Митническо разузнаване и разследване“ при ТД Митница София откриват цигари с поставен акцизен български бандерол. Посочените пратки са с обявено съдържание „плоскости за маси“, в които след разглобяването им са установени укритите акцизни стоки.

Митническите служители от сектор „Авиоконтрол“ извършват проверка и на пратка с обявено съдържание „други“. При митническата проверка установяват укрити цигари с български акцизен бандерол в ламаринени кутии, фабрично запечатани с надписи на перилни препарати. Подобен е случаят и с пратка с обявено съдържание „стол“, при който митническите инспектори откриват тютюневи изделия, укрити в две табуретки.

За посочените случаи на нарушителите са съставени 29 акта и са им наложени глоби съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.

Агенция „Митници“ напомня, че съгласно Закона за акцизите и данъчните складове, физическите лица може да изпращат, пренасят или превозват до друга държава-членка закупени в страната тютюневи изделия, предназначени за лична или семейна употреба или за подаръци, когато стоките не трябва да надхвърлят количествените ограничения в правилника за прилагане на закона и действията не се извършват редовно. Когато е налице неспазване на тези ограничения, нарушителите се наказват с глоба.

Източник: Агенция митници

Вижте нашите митнически услуги, митническо складиране, транспорт, спедиция и контакти.