Интрастат декларации

Изготвяне на Интрастат декларации и възможност за електронното им деклариране пред НАП.

Митническа агенция МиелСпед предлага широка гама от услуги, свързани със задълженията на интрастат операторите:

 • консултации относно митническия статут на стоки, доставяни от страни-членки на ЕС;
 • анализ на документи, придружаващи пратките;
 • определяне на стойността на стоките и кодовете им, съгласно TARIC;
 • следене обема на вътрешнообщностните за Клиента доставки, /изразен в левове/ и установяване възникване на задължение по чл.14,ал.1 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки;
 • водене на електронни дневници и изготвяне на електронни декларации;
 • подаване на Интрастат декларации като трета декларираща страна;
 • подаване и подписване на изявления по електронен път от името на Клиент, както и получаване на електронни изявления от органите на НАП до нашия Клиент;
 • интрастат обработка на специфични стоки и движения;
 • абонаментно обслужване по договор, включващо всички описани по-горе услуги

Свържете се с нас

Ако имате въпроси, моля пишете ни във формата по-долу или се обадете на нашите телефони.

  * Съгласен съм да получа на имейла или на телефонния си номер отговор на запитването ми.

  * Прочетох и се съгласявам с Политиката за поверителност.

  Вижте нашите митнически услуги, митническо складиране, транспорт, спедиция и контакти.