Интрастат декларации

Изготвяне на Интрастат декларации и възможност за електронното им деклариране пред НАП.

Митническа агенция МиелСпед предлага широка гама от услуги, свързани със задълженията на интрастат операторите:

  • консултации относно митническия статут на стоки, доставяни от страни-членки на ЕС;
  • анализ на документи, придружаващи пратките;
  • определяне на стойността на стоките и кодовете им, съгласно TARIC;
  • следене обема на вътрешнообщностните за Клиента доставки, /изразен в левове/ и установяване възникване на задължение по чл.14,ал.1 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки;
  • водене на електронни дневници и изготвяне на електронни декларации;
  • подаване на Интрастат декларации като трета декларираща страна;
  • подаване и подписване на изявления по електронен път от името на Клиент, както и получаване на електронни изявления от органите на НАП до нашия Клиент;
  • интрастат обработка на специфични стоки и движения;
  • абонаментно обслужване по договор, включващо всички описани по-горе услуги

Вижте нашите митнически услуги, митническо складиране, транспорт, спедиция и контакти.