Митнически декларации вече и в Пощата в Пловдив

От 17.10.2022 г. „Български пощи“ възстановяват предоставянето на услугата „Изготвяне на митнически декларации“ на територията на гр. Пловдив.

Получателите на пратки, подлежащи на митническо оформяне от областите Пловдив, Пазарджик, Хасково, Смолян и Кърджали могат да предоставят своите документи за освобождаване на пратки на място (от 9:00 до 18:00 ч.) в сградата на пощенска станция Пловдив 23 с адрес бул. „Освобождение“ № 40 , както и на следните имейл адреси: customerservice@bgpost.bg, PSM.Plovdiv@bgpost.bg. 

През април тази година, от Български пощи съобщиха, че поетапно се въвеждат промени в митническата обработка на пратките, като се намалява броят на пощенските станции към митници.

Последва информация, че считано от 01.05.2022 г. пощенска станция в Пловдив прекратява дейността си по обработка на митническо оформяне. Тази дейност беше поета изцяло от експлоатационна служба “Митническо обслужване” БРСЦ гр. София.

Поради неудобство вероятно обаче, услугата е възстановена и в Пловдив. 

Митнически документи се оформят за редица международни пощенски праткаи със стоково съдържание от държава извън ЕС, независимо дали поръчка от интернет магазин или подарък от физическо лице /приятел/. 

За целта се изготвят декларации и документи и се заплащат съответните такси.

От 1.07.2021 г. Европейското законодателство предвижда два прага за облагане на пощенски и куриерски пратки от трети страни, които са обект на дистанционна продажба и са с получател физическо лице.

Пратки със собствена стойност до 150 EUR – за тях се дължи ДДС съгласно ставката за съответната стока (в България повечето стоки и услуги се облагат с ДДС в размер на 20%). Тези пратки са освободени от мито по силата на членове 23-24 от Регламент (ЕО) № 1186/2009.

Пратки със собствена стойност над 150 ЕUR – за тях се дължи мито и ДДС спрямо съответните ставки.

С мито се облагат стоките, които идват на територията на Европейския съюз (ЕС) от трети страни (нечленки на ЕС).

Източник: trafficnews.bg

Вижте нашите митнически услуги, митническо складиране, транспорт, спедиция и контакти.