Директорът на Агенция „Митници“ Павел Геренски взе участие в кръгла маса на тема “Корозивен капитал и инвестиционен скрининг”

Директорът на Агенция „Митници“ Павел Геренски взе участие в кръгла маса на тема “Корозивен капитал и инвестиционен скрининг”, организирана от Центъра за изследване на демокрацията и Центъра за международно частно предприемачество (CIPE), Вашингтон. Специален гост и участник в събитието беше и посланикът на САЩ Н. пр. Кенет Мъртън.
„В съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1672 за контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него и с цел засилване на контрола свързан с преноса на парични средства през границите на страната ни, Агенция „Митници“ изготви проект на Закон за изменение и допълнение на Валутния закон, който вече мина на обществено обсъждане и предстои да бъде внесен в Министерския съвет“, заяви Павел Геренски.
Директорът на Агенция „Митници“ допълни, че едно от най-важните правомощия, които се въвеждат е временното задържане на парични средства когато задължението за деклариране на придружени парични средства или задължението за оповестяване на непридружени парични средства не е спазено или когато са налице признаци, че паричните средства, независимо от тяхната стойност, са свързани с престъпна дейност.
Павел Геренски обясни, че проектът на ЗИД на Валутния закон изцяло въвежда всички нови моменти заложени в европейското законодателство и отразява констатираните слабости от Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (MONEYVAL) и публикувани във финалния доклад за България и FATF (Специалната група за финансови действия), които касаят контрола върху паричните средства, които се пренасят през границата на страната ни.
Той заяви, че за да бъдат ефективни мерките, предвидени в Регламент (ЕС) 2018/1672 и проекта на Валутен закон, следва да се предприемат мерки за промени и на чл. 251 от Наказателния кодекс и да бъде предвидена възможност за конфискация в полза на държавата на парични средства, за които не може да се установи законен произход.
Павел Геренски подчерта, че законодателните промени трябва да бъдат приети спешно, защото ще допринесат за спиране на вливането във финансовата система на парични средства, които са придобити от престъпна дейност.

Източник: Агенция митници

Вижте нашите митнически услуги, митническо складиране, транспорт, спедиция и контакти.